Grilled Meat Restaurant Yakiniku-Tei Rokkasen

Topics

2020.01.18
“ค่าบริการสำหรับเด็ก” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020
2019.10.07
เวลาอาหารเย็นสามารถใช้สองคนขึ้นไป
2019.08.07
ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับเวลาทำการและค่าบริการ ในช่วงสิ้นปี 2019 และต้นปี 2020
2019.06.28
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป จะมีกำหนดปรับภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10%
ด้วยเหตุนี้ การสำรองที่นั่งหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม ราคาภาษีจะปรับเพิ่มเป็น 10%
จึงเรียนมาเพื่อรับทราบ
2019.05.21
Rokukasen เปิดตัวในรายการโทรทัศน์
2019.03.28
เราได้เปลี่ยนโฉมโฮมเพจใหม่
2018.10.25
เริ่มแล้ววันนี้ล็อบสเตอร์!
2018.09.12
ได้รับ “ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม” ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน