การสำรองที่นั่ง

โระคะเซง ร้านยากินิคุ, ชาบุชาบุ, สุกี้ยะกี้ ที่หรูหรา ย่าน SHINJUKU

จองทางโทรศัพท์


03-3348-8676
ในการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อเต็มและหมายเลขโทรศัพท์ของตัวลูกค้าที่จะมาใช้บริการที่ร้านให้ทราบด้วย


PageTop