Grilled Meat Restaurant Yakiniku-Tei Rokkasen

ชุดดื่มไม่อั้น

ชุดดื่มไม่อั้น(รวมเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์)
เพิ่มท่านละ 2,000 เยน +ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำกัด 2 ชั่วโมง (2ท่านขึ้นไป)

เบียร์ (ขวดกลาง)

ไวน์ (แดง/ขาว)

สาเกญี่ปุ่น(แบบเย็น/แบบร้อน/อุณหภูมิปกติ)

มักกอลลี

เหล้าบูรบอง วิสกี้ญี่ปุ่น

โซจูข้าวสาลี

เซาเออร์ค็อกเทล(น้ำมะนาว/น้ำเกรปฟรุ้ต/น้ำส้ม/คาลพิส)

แคสซิสค็อกเทล(โซดา/น้ำเกรปฟรุ้ต/น้ำส้ม/ชาอูหลง)

เหล้าบ๊วย(ออนเดอะร็อค, ผสมโซดา)

เครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ ชุดดื่มแบบไม่อั้น
เพิ่มท่านละ 1,000 เยน +ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำกัด 2 ชั่วโมง (2 ท่านขึ้นไป)

ALL-FREE(เบียร์ปริมาณแอลกอฮอล์ 0%)
โค๊ก
โค๊ก0
น้ำเกรปฟรุ้ต
ชาอูหลง
จินเจอร์เอล
น้ำแอปเปิ้ล
กาแฟเย็น
น้ำส้ม
คาลพิส