Grilled Meat Restaurant Yakiniku-Tei Rokkasen

แถมฟรีเครื่องดื่มเติมได้ไม่อั้นสา หรับคอร์สบุฟเฟ่ ต์มื้อกลางวัน!

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การตอบรับเราเป็นอย่างดีเสมอมา
เฉพาะลูกค้าที่จองผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น จะแถมฟรีเครื่องดื่มเติมได้ไม่อั้นสา หรับผู้ที่จองคอร์สบุฟเฟ่ ต์มื้อ กลางวันเวลา 11:00-15:30 น.
เครื่องดื่มเติมได้ไม่อั้นนี้สามารถเลือกได้จากทั้งเครื่องดื่มแบบที่รวมเแอลกอฮอล์ (2,200 เยน) และเครื่องดื่ม
ประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (1,100 เยน)
ขอเรียนเชญิ ลูกค้าทุกท่านมาใช้บริการในโอกาสนี้!!