เมนูเครื่องดื่ม

โระคะเซง ร้านยากินิคุ, ชาบุชาบุ, สุกี้ยะกี้ ที่หรูหรา ย่าน SHINJUKU

เมนูเครื่องดื่ม

Wine Menu

Glass Wine(Red)

Glass Wine(White)

Sparkling Wine

Red Wine

White Wine


PageTop