Grilled Meat Restaurant Yakiniku-Tei Rokkasen

คูปองแอคเซส

การโทรศัพท์ไปยังโระคะเซง

ขอขอบพระคุณสำหรับการอุปการะคุณมาโดยตลอด
การโทรศัพท์ไปยังโระคะเซง กรณีที่โทรจากภายในประเทศญี่ปุ่นคือเบอร์
  03-3348-8676
และกรณีที่โทรจากต่างประเทศคือเบอร์
  +81-3-3348-8676
กรุณาระวังเพื่อไม่ให้กดเบอร์ผิดพลาด
รับเรื่อง "การจองล่วงหน้า" ทุกเมื่อ
หากตัดสินใจวันเวลาแล้ว กรุณาโทรติดต่อมาได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลร้านค้า

ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ 160-0023
1-3-1 นิชิชินจูกุ เขตชินจูกุ นครโตเกียว
อาคารซันฟลาวเวอร์ ชั้น 6-7 (มุมที่ตัดกับสะพานรถไฟขนาดใหญ่)
สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้สุด สถานี JR SHINJUKU ใช้เวลาเดินทาง 2 นาที
สถานีรถไฟ SHINJUKU สาย SEIBU SHINJUKU ใช้เวลาเดินทาง 1 นาที
สถานีรถไฟใต้ดิน SHINJUKU สาย MARUNOUCHI ใช้เวลาเดินทาง 2 นาที
เวลาทำการ วันธรรมดา/วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 11 น. – 5 น. วันถัดไป
ปิดทำการในวันปีใหม่
จำนวนที่นั่ง ชั้น 6 : 80 ที่นั่ง, ชั้น 7 : 76 ที่นั่ง
บัตรเครดิต JCB/VISA/MASTER/DC/UC
NICOS/SAISON/AMEX/Union Pay (กินเรน)
* โต๊ะ/ที่นั่ง/ห้องส่วนตัว เป็นต้น/ มีให้พร้อมตั้งแต่ 4 จนถึง 25 ท่าน
* ห้องจัดเลี้ยงตอนกลางวันก็มีรองรับไว้ให้ด้วย