เมนูอาหาร

เนื้อวัวมัตสึซากะ

12,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
12,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
9,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
9,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3,500 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2,750 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เนื้อวัวดำญี่ปุ่น

6,020 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,500 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2,800 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3,300 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2,800 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,500 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3,200 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2,200 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4,820 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,400 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,200 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,200 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
500 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,210 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
¥1,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
¥1,100 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อาหารทะเล

1,100 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4,050 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ล็อบสเตอร์
3,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2,700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แตงกวาดอง

500 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
500 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
500 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
500 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,200 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สลัด

700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
800 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซาชิมิ

1,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อาหารตามสั่ง

600 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
600 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
500 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
500 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,300 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,210 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หม้อต้มจิเกะ

2,230 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,200 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,200 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประเภทข้าว

700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
900 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
900 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,100 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,500 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
300 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,100 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,100 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,100 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,100 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ก๋วยเตี๋ยว

1,100 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,100 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,100 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้าวต้ม

1,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,200 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2,300 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซุป

700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
700 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
900 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
800 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
900 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
900 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
900 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม
900 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

PageTop