Grilled Meat Restaurant Yakiniku-Tei Rokkasen

บุฟเฟ่ต์แบบพิเศษ (บุฟเฟ่ต์ เลือก 2 อย่าง ใน 3 อย่าง 90 นาที / สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป)

Yugao
8,500 เยน +ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมนูยะคินิคุ
● เนื้อคารูบิ / เนื้อสันนอก / ลิ้นวัวย่างเกลือ
● เนื้อสันใน / เนื้อสันกลาง / กระเพาะชั้นดี / เนื้อหมูสันนอกส่วนไหล่ / สันคอหมู / ไก่ / ไก่ทาเกลือ / ตับ / เครื่องใน
● ปู / ปลาปักเป้าย่างเกลือ / กุ้งเผา / หอยเซลล์ย่าง / ปลาหมึกย่าง / ผักย่าง / เห็ดย่าง / ผักกาดหอม / สลัด / กิมจิ / นามุล
● บิบิมบับเสิร์ฟในจานหินร้อน / บิบิมบับ / ข้าวต้มเกาหลี / บะหมี่เย็น / ข้าวต้มเกาหลีเนื้อคารูบิ / ข้าวต้มเกาหลีปู / โอชาสึเกะสาหร่าย / ข้าวสวย / ซุปสาหร่าย / ราเม็ง / ซุปไข่ / ซุปผัก / ซุปเนื้อคารูบิ

เมนูชาบุชาบุ
● เนื้อวัวดำญี่ปุ่น คัดสรรพิเศษ
● ชาบุชาบุเนื้อหมู
● ชาบุชาบุเนื้อปู
● ชาบุชาบุกุ้ง
● ชาบุชาบุหอยเชลล์
● ชาบุชาบุผัก
● ก๋วยเตี๋ยวคิชิเมง

เมนูสุกี้ยะกี้
● เนื้อวัวดำญี่ปุ่น คัดสรรพิเศษ
● ผักสุกี้ยะกี้
● ไข่
● อูด้ง
※รวมของหวาน

Wakamurasaki
12,500 เยน +ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมนูยะคินิคุ
● เนื้อคารูบิชั้นดี/เนื้อสันนอกชั้นดี/ลิ้นวัวย่างเกลือชั้นดี
● เนื้อคารูบิ / เนื้อสันนอก / ลิ้นวัวย่างเกลือ
● เนื้อสันใน / เนื้อสันกลาง / กระเพาะชั้นดี / เนื้อหมูสันนอกส่วนไหล่ / สันคอหมู / ไก่ / ไก่ทาเกลือ / ตับ / เครื่องใน
● ปู / ปลาปักเป้าย่างเกลือ / กุ้งเผา / หอยเซลล์ย่าง / ปลาหมึกย่าง / ผักย่าง / เห็ดย่าง / ผักกาดหอม / สลัด / กิมจิ / นามุล
● บิบิมบับเสิร์ฟในจานหินร้อน / บิบิมบับ / ข้าวต้มเกาหลี / บะหมี่เย็น / ข้าวต้มเกาหลีเนื้อคารูบิ / ข้าวต้มเกาหลีปู / โอชาสึเกะสาหร่าย / ข้าวสวย / ซุปสาหร่าย / ราเม็ง / ซุปไข่ / ซุปผัก / ซุปเนื้อคารูบิ

เมนูชาบุชาบุ
● เนื้อวัวดำญี่ปุ่น คัดสรรพิเศษ
● ชาบุชาบุเนื้อหมู
● ชาบุชาบุเนื้อปู
● ชาบุชาบุกุ้ง
● ชาบุชาบุหอยเชลล์
● ชาบุชาบุผัก
● ก๋วยเตี๋ยวคิชิเมง

เมนูสุกี้ยะกี้
● เนื้อวัวดำญี่ปุ่น คัดสรรพิเศษ
● ผักสุกี้ยะกี้
● ไข่
● อูด้ง
※รวมของหวาน

Aoi
27,000 เยน +ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมนูยะคินิคุ
● เนื้อสันนอกมัตสึซากะ
● เนื้อสันในมัตสึซากะ/ ลิ้นวัวดำคัดสรรพิเศษย่างเกลือ

● เนื้อคารูบิ / เนื้อสันนอก / ลิ้นวัวย่างเกลือ
● เนื้อสันใน / เนื้อสันกลาง / กระเพาะชั้นดี / เนื้อหมูสันนอกส่วนไหล่ / สันคอหมู / ไก่ / ไก่ทาเกลือ / ตับ / เครื่องใน
● ปู / ปลาปักเป้าย่างเกลือ / กุ้งเผา / หอยเซลล์ย่าง / ปลาหมึกย่าง / ผักย่าง / เห็ดย่าง / ผักกาดหอม / สลัด / กิมจิ / นามุล
● บิบิมบับเสิร์ฟในจานหินร้อน / บิบิมบับ / ข้าวต้มเกาหลี / บะหมี่เย็น / ข้าวต้มเกาหลีเนื้อคารูบิ / ข้าวต้มเกาหลีปู / โอชาสึเกะสาหร่าย / ข้าวสวย / ซุปสาหร่าย / ราเม็ง / ซุปไข่ / ซุปผัก / ซุปเนื้อคารูบิ

เมนูชาบุชาบุ
● เนื้อวัวมัตสึซากะ
● เนื้อวัวดำญี่ปุ่น คัดสรรพิเศษ
● ชาบุชาบุเนื้อหมู
● ชาบุชาบุเนื้อปู
● ชาบุชาบุกุ้ง
● ชาบุชาบุหอยเชลล์
● ชาบุชาบุผัก
● ก๋วยเตี๋ยวคิชิเมง

※ค่าบริการสา หรับเด็ก
 เด็กอายุไม่ถึง 3 ขวบ ฟรี
 เด็กอายุ 4-6 ขวบ รวมเครื่องดื่มเติมได้ไม่อั้น ราคา 1,370 เยน+ภาษี
 เด็กอายุ 7-9 ขวบ คิดคร่งึ ราคา