Grilled Meat Restaurant Yakiniku-Tei Rokkasen

ชุดดื่มไม่อั้น (รวมเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์)

เพิ่มอีก 2,000 เยน +ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ท่าน จำกัด 2 ชั่วโมง (2 ท่านขึ้นไป)

เบียร์ (ขวดกลาง)

ไวน์ (แดง/ขาว)

สาเกญี่ปุ่น (แบบเย็น/แบบร้อน/อุณหภูมิปกติ)

มักกอลลี (ดิบ / ลูกแพร์)

เหล้าบูรบอง / วิสกี้ญี่ปุ่น

โซจูข้าวสาลี / โซจูมันเทศ

เซาเออร์ค็อกเทล (น้ำมะนาว/น้ำเกรปฟรุ้ต/น้ำส้ม/คาลพิส/ชาอูหลง)

แคสซิสค็อกเทล (โซดา/น้ำเกรปฟรุ้ต/น้ำส้ม/ชาอูหลง)

เหล้าบ๋วย (ออนเดอะร็อค/ผสมโซดา)

ชุดดื่มแบบไม่อั้นเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์

เพิ่มอีก 1,000 เยน +ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ท่าน จำกัด 2 ชั่วโมง (2 ท่านขึ้นไป)

เบียร์ไร้แอลกอฮอล์
โค๊ก
จินเจอร์เอล
น้ำส้ม
น้ำเกรปฟรุ้ต
น้ำแอปเปิ้ล
คาลพิส
ชาอูหลง
กาแฟเย็น